Celoletna teniška šola za otroke

ZGODOVINA

TK JAKI ŠPORT je bil ustanovljen leta 1996. Od takrat usmerja klub otroke v aktiven način življenja skozi tenis ob doseganju kratkoročnih in dolgoročnih ciljev posameznika. Smo pionirji mini teniških turnirjev v Sloveniji, poletnih teniških počitnic v Ljubljani, med letoma 2000 in 2004 pa nas je na slovenskih turnirjih zastopalo tudi največ tekmovalcev do 12 let. V času od ustanovitve do danes je klub ustvaril rezultate na državnem in mednarodnem nivoju, pomagal igralcem do reprezentančnega statusa in jih usmeril v samostojno profesionalno pot nivoja ITF, ATP, WTA. Smo pobudniki projekta Družinske teniške igre, kjer v dobro razvoja mladih teniških igralcev teniško opismenjujemo starše in spremljevalce.

 

DODANA VREDNOST

V teniški šoli skrbimo za preko 130 otrok, a imamo vizijo za slehernega. Takoj na začetku otrokove poti so starši in spremljevalci ozaveščeni o razvojni poti, vzrokih in posledicah. Delamo na 10 ljubljanskih osnovnih šolah, kjer izvajamo brezplačno interesno dejavnost, ki je sofinancirana s strani Mestne občine Ljubljana. Tem otrokom omogočamo nenehen stik s klubom, pozneje pa tudi klubski prevoz iz šole na treninge. V dopoldanskem času delujemo  v 16 vrtčevskih skupinah, kjer brezplačno izvajamo integrirane ure tenisa, prav tako v okviru MOL.
K nam prihajajo trenirat igralci iz različnih slovenskih klubov, saj si prizadevamo za dobre odnose in profesionalno sodelovanje z ostalimi klubi in zunanjimi sodelavci, veliko pa tudi sodelujemo v mednarodnih projektih. Trudimo se, da smo korak pred časom, zato objavljamo in delimo veliko strokovnega materiala in izkušnje v dobro tenisa.

 

KAJ SO POSEBNOSTI NAŠE TENIŠKE ŠOLE?

Team.

 • Starši ste seznanjeni, kdo so trenerji, ki delajo v teniški šoli - kakšne so njihove reference, dosežki in izobrazba.
 • Treninge vodijo odlični teniški pedagogi, ki otroku dajo motivacijo za trening, socialne veščine, znajo ustvariti spodbudno klimo ter razvijajo temeljne gibalne in psihološke sposobnosti. 

Program.

 • Predstavimo vam vsebinski letni plan ter koledar dogodkov
 • Imamo ciljno usmerjen program (določeni standardi znanja in način napredovanja)
 • V razvoju športnika sodelujemo vsi - igralec, starš, trener (skupno spremljanje napredka, postavljanje ciljev)
 • Odlična organiziranost strokovne ekipe in oblike dela (odgovoren trener za posameznega otroka, celosten pristop - prepletanje tehničnih, taktičnih, kondicijskih in psiholoških vsebin znotraj vsakega treninga)
 • Izobražujemo starše in spremljevalce (spoznavanje specifičnosti teniškega procesa, priprava celotne družine na športno pot, informacije o opremi)

 

VIZIJA

 • da obdržimo kvaliteto ne glede na veliko število otrok na vseh področjih (tekmovalni, rekreativni nivo)
 • da otroke in igralce ne le treniramo, ampak tudi izobražujemo (organizacijski, socializacijski, medicinski in strokovni vidik)
 • da omogočimo čim večjemu številu otrok prevoze iz različnih ljubljanskih osnovnih šol na treninge
 • da za vsakega otroka izdelamo plan, spremljamo njihov razvoj ter realno zastavimo cilje
 • da dosežemo zastavljene cilje otrok in igralcev ter jih celostno pripravimo za profesionalno pot in uresničimo njihove sanje
 • da postanemo največji razvojni center za mlade teniške igralce v Sloveniji

 

PROGRAMI

V programe vpisujemo celo leto. Opis vseh programov se nahaja v meniju na levi strani.

 

Analiza igralca: preverjanje otrokovih/igralčevih živčno – anatomskih sposobnosti


Svetovanje: otroku/igralcu svetujemo pri izbiri programa, strokovnem delu in športni opremi.


IZJEMNA PRILOŽNOST! Nudimo prevoz otrok/igralcev iz ljubljanskih osnovnih šol na trening in nazaj do izhodišča.

ONLINE PRIJAVNICA - kliknite tukaj in izpolnite prijavo.

 
tenis_(7-12-2013) 040.jpg
 

Avtorske pravice Jaki Šport © 2013